Brochure over Razende Bol (en antwoorden op de vragen)

In de brochure over de Razede Bol die Landschap Noord-Holland in december 2016 presenteerde, staan een aantal vragen. Heb je de antwoorden gevonden? Controleer ze dan hier.

1. Waar ligt de Razende Bol? Antwoord: Tussen Texel en Den Helder in de 'monding' van het Marsdiep.
2. Hoeveel schepen vergingen er voor de kust op 14 oktober 1824? Antwoord: Er vergingen die dag maar liefst 17 schepen in een zware storm.
3. Noem twee redenen waarom de nesten van dwergsterns vaak mislukken. Antwoord: Door verstoring, door hoog water of doordat bijvoorbeeld meeuwen de eieren opeten.
4. Wanneer is het noordelijke deel van Razende Bol gesloten voor mensen? Antwoord: Van 15 mei t/m 1 november.
5. Wanneer is het zuidelijke deel gesloten voor zeehonden? Antwoord: Nooit natuurlijk, zeehonden zijn hier altijd welkom. Dit was een instinker.
6. Welke zeehondsoort krijgt jongen op de Razende Bol? Antwoord: Grijze zeehond.
7. Wie is de strandvonder van de Razende Bol? Antwoord: Hans Eelman.
8. Noem drie soorten vogels die uitrusten op de Razende Bol. Antwoord: Hier zijn een heleboel antwoorden goed. We noemen enkele soorten: aalscholver, steenloper, diverse soorten meeuwen, sterns (inclusief visdief) en strandlopers.
9. Welke twee soorten walvissen spoelden in 2012 aan op de Razende Bol? Antwoord: Bultrug en potvis.